INFORMACJA

Dyrektor Bursy przyjmuje w sprawie odwo艂a艅 i zapyta艅 zwi膮zanych z rekrutacj膮 dodatkow膮 dnia 30.08.2016 w godzinach 17:00-19:00 oraz 31.08.2016 w godzinach 11:00-14:00.

Rok Szkolny 2016/2017

Informujemy ze w zwi膮zku ze zmianami w Ustawie o systemie o艣wiaty oraz zarz膮dzeniem NR 890/2016 Prezydenta Miasta Sto艂ecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie op艂at w bursach i niekt贸rych innych plac贸wkach prowadzonych przez m.st. Warszaw臋 do dnia 1 wrze艣nia 2016 roku w Bursie Szkolnej nr 4 obowi膮zywa膰 b臋dzie:
 • miesi臋czna op艂ata za pobyt 185 z艂 (pokoje 3-4 osobowe)
 • dzienna stawka za wy偶ywienie 17 z艂
Zasady ubiegania si臋 o zni偶ki i zwolnienia pozostaj膮 bez zasadniczych zmian o szczeg贸艂ach mo偶na uzyska膰 informacje u pedagoga bursy.

REKRUTACJA UZUPE艁NIAJ膭CA

Informujemy, 偶e rekrutacja uzupe艂niaj膮ca zostanie przeprowadzona w dniach 25 - 30 sierpnia 2016 wed艂ug harmonogramu dost臋pnego na stronie Biura Edukacji ( http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy/10811_rekrutacja-uzupelniajaca-w-bursach-25-30-sierpnia-2016). Oferujemy 23 miejsca dla ch艂opc贸w. Zach臋camy do rejestracji i sk艂adania dokument贸w.

Og艂oszenie o roztrzygni臋ciu przetargu

"Wymiana w臋z艂a cieplnego"

Wyniki przetargu: pdf

Wyniki rekrutacji

Lista kandydat贸w przyj臋tych do Bursy Szkolnej nr 4

Dzia艂aj膮c na podstawie ustawy o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Rozdzia艂 2a 鈥濸rzyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szk贸艂 i publicznych plac贸wek oraz Zasad post臋powania rekrutacyjnego do publicznych plac贸wek zapewniaj膮cych opiek臋 i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta艂ego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017, komisja rekrutacyjna ustali艂a nast臋puj膮c膮 list臋 kandydat贸w przyj臋tych do Bursy Szkolnej nr 4 (lista nie uwzgl臋dnia wychowank贸w kontynuuj膮cych).

Lp. Imi臋 Nazwisko
 1. Damian Apostoluk
 2. Maciej B艂aszczyk
 3. Aleksander Gizi艅ski
 4. Adam Gumulak
 5. Micha艂 Hy艂a
 6. Micha艂 Jod艂owski
 7. Jakub Kapusta
 8. Bartosz Kotowski
 9. Marcin Ksi膮偶ek
 10. Szymon Kurach
 11. Mateusz Ma艂achowski
 12. Miko艂aj Mroczek
 13. 艁ukasz Ostrowski
 14. Dawid Rakowski
 15. Dawid Rogalski
 16. Jakub Romanowicz
 17. Patryk Seliga
 18. Miko艂aj Stankiewicz
 19. Maciej Szczygielski
 20. Bart艂omiej Szkop
 21. Marcel Tracz
 22. Martin Zaniewski

Warszawa 2016-08-01

Przewodnicz膮cy Komisji Rekrutacyjnej
Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie
J贸zef Daukszo

Wyniki rekrutacji

Lista kandydat贸w zakwalifikowanych do Bursy Szkolnej nr 4

Dzia艂aj膮c na podstawie ustawy o systemie o艣wiaty鈥 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Rozdzia艂 2a 鈥濸rzyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szk贸艂 i publicznych plac贸wek oraz Zasad post臋powania rekrutacyjnego do publicznych plac贸wek zapewniaj膮cych opiek臋 i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem sta艂ego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017, komisja rekrutacyjna ustali艂a nast臋puj膮c膮 list臋 kandydat贸w zakwalifikowanych do Bursy Szkolnej nr 4 (lista nie uwzgl臋dnia wychowank贸w kontynuuj膮cych).

Lp. Imi臋 Nazwisko
 1. Damian Apostoluk
 2. Maciej B艂aszczyk
 3. Mateusz Gacparski
 4. Aleksander Gizi艅ski
 5. Adam Gumulak
 6. Micha艂 Hy艂a
 7. Micha艂 Jod艂owski
 8. Jakub Kapusta
 9. Bartosz Kotowski
 10. Marcin Ksi膮偶ek
 11. Szymon Kurach
 12. Mateusz Ma艂achowski
 13. Miko艂aj Mroczek
 14. 艁ukasz Ostrowski
 15. Damian Potrzebowski
 16. Dawid Rakowski
 17. Dawid Rogalski
 18. Jakub Romanowicz
 19. Patryk Seliga
 20. Miko艂ajStankiewicz
 21. Maciej Szczygielski
 22. Bart艂omiejSzkop
 23. Marcel Tracz
 24. Martin Zaniewski
Najni偶sza liczba punkt贸w: 2.0

Informuj臋, 偶e potwierdzenie woli zakwalifikowanego kandydata jest warunkiem, by by艂 on przyj臋ty. Potwierdzenia woli przez kandydat贸w zakwalifikowanych nale偶y dokona膰 za po艣rednictwem indywidualnego konta elektronicznego
(https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/) do 1 sierpnia do godz. 11.00.

Warszawa 2016-07-28

Przewodnicz膮cy Komisji Rekrutacyjnej
Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie
J贸zef Daukszo

Og艂oszenie o przetargu

"Wymiana w臋z艂a cieplnego"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

Wyniki ewaluacji

W miesi膮cu czerwcu w naszej Bursie odby艂a si臋 ewaluacja przeprowadzona przez Kuratorium O艣wiaty w Warszawie

Wyniki ewaluacji: pdf

Og艂oszenie o roztrzygni臋ciu przetargu

"Odtworzenie murk贸w oporowych oraz remont bramy i element贸w ogrodzenia z ty艂u budynku"

Wyniki przetargu: pdf

Og艂oszenie o przetargu

"Zawiadomienie o uniewa偶nieniu przetargu na wymian臋 w臋z艂a cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4"

聽 聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy informuje, 偶e w dniu 10 czerwca 2016r. przetarg nieograniczony na wymian臋 w臋z艂a cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4 zosta艂 uniewa偶niony, poniewa偶 cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋 kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia (podstawa prana art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp).
Lista z艂o偶onych ofert:
 1. Ahorst Sp. z o.o., ul. Bartosza 7, 05-822 Milan贸wek 鈥 oferowana cena za wykonanie przedmiotu zam贸wienia: 129519 z艂
 2. Lemat Sp. z o.o, ul. Notecka 6A, 02-427 Warszawa - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zam贸wienia 117720 z艂
 3. Gebwell Sp. z o.o., ul. Gdy艅ska 84, 80-209 Chwaszczyno - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zam贸wienia 149040 z艂
Na wykonanie w/w zam贸wienia Zamawiaj膮cy przeznaczy艂: 115 000 z艂
Dokumenty do wgl膮du znajduj膮 si臋 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

Og艂oszenie o przetargu

"Odtworzenie murk贸w oporowych oraz remont bramy i element贸w ogrodzeniaz ty艂u budynku"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

Og艂oszenie o przetargu

"Wymiana w臋z艂a cieplnego"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

Ankieta ewalucyjna dla rodzic贸w

Szanowni Pa艅stwo zapraszamy do wype艂nienia kr贸tkiej ankiety online. Jest ona elementem przeprowadzanej w艂a艣nie w naszej plac贸wce ewaluacji zewn臋trznej.
Ankieta b臋dzie dost臋pna od dnia 17.05.2016 od godz. 17:00 do 19.05.2016 do godz. 20:00. Kod aktywacyjny dostaniecie Pa艅stwo od nas za po艣rednictwem wiadomo艣ci sms.
Ankieta

Og艂oszenie o roztrzygni臋ciu przetargu

"Wymiana drzwi wewn臋trznych na I pi臋trze"

Wyniki przetargu: pdf

Og艂oszenie o przetargu

"Uniewa偶nienie przetargu na wymian臋 w臋z艂a cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4"

聽 聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy informuje, 偶e w dniu 06 maja 2016r. przetarg nieograniczony na wymian臋 w臋z艂a cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4 zosta艂 uniewa偶niony, poniewa偶 cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋 kt贸r膮 Zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia (podstawa prana art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp). Lista z艂o偶onych ofert:
 1. Instalacje Sanitarne i Gazowe Marek Krysi艅ski, ul. Ks. Jana Sitnika 4 m 19, 01-410 Warszawa - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zam贸wienia 88560 z艂,
 2. Lemat Sp. z o.o, ul. Notecka 6A, 02-427 Warszawa - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zam贸wienia 115020 z艂.
 3. Gebwell Sp. z o.o., ul. Gdy艅ska 84, 80-209 Chwaszczyno - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zam贸wienia 159900 z艂
Na wykonanie w/w zam贸wienia Zamawiaj膮cy przeznaczy艂: 80 000 z艂 Dokumenty do wgl膮du znajduj膮 si臋 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

Og艂oszenie o roztrzygni臋ciu przetargu

"Remont ogrodzenia i nawierzchni przed budynkiem"

Wyniki przetargu: pdf

Og艂oszenie o przetargu

"Wymiana w臋z艂a cieplnego"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

Og艂oszenie o przetargu

"Wymiana drzwi wewn臋trznych na I pi臋trze"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

Og艂oszenie o przetargu

"Remont dachu budynku g艂贸wnego i p臋kni臋膰 w elewacji"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

Og艂oszenie o przetargu

"Remont ogrodzenia i nawierzchni przed budynkiem"

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: pdf www

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKO艢CI OP艁AT
ZA POBYT W BURSIE OD 1 STYCZNIA 2016

Informujemy, 偶e na podstawie Uchwa艂y Rady Miasta St. Warszawy nr XXI/423/2011 z dnia 25.08.2011 oraz Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 11 wrze艣nia 2015 r. w sprawie wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 w 2016 r., miesi臋czna op艂ata za pobyt w bursie w okresie od stycznia do czerwca 2016 wynosi膰 b臋dzie 186,85 z艂. Stawka 偶ywieniowa pozostaje bez zmian.

Dzie艅 otwarty

Serdecznie zapraszamy kandydat贸w oraz ich rodzic贸w do odwiedzenia naszej Bursy podczas dni otwartych! Czekamy na Was 23 i 24 czerwca w godzinach od 12 do 19. B臋dziecie mogli:
 • porozmawia膰 z Dyrekcj膮, wychowawcami i pracownikami Bursy,
 • obejrze膰 pokoje, sto艂贸wk臋, bibliotek臋, si艂owni臋 i inne pomieszczenia,
 • uzyska膰 odpowiedzi na nurtuj膮ce Was pytania.
Do zobaczenia!

Prawo jazdy

M艂odzie偶owa Rada Bursy wraz z zaprzyja藕nion膮 szko艂膮 jazdy "MAX" zapraszaj膮 wszystkich ch臋tnych na kurs prawa jazdy. Ka偶dy wychowanek/wychowanka Bursy otrzyma zni偶k臋 - koszt kursu wynosi jedynie 1190 z艂. Zaj臋cia teorii odbywa膰 si臋 b臋d膮 w naszej Bursie. Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest uko艅czenie 17 lat i 9 miesi臋cy. Wszystkich ch臋tnych serdecznie zapraszamy:)
Zapisy zbierane b臋d膮 w pokojach wychowawc贸w 26 i 204.

Dyskoteka

W dniu 19.03.2014 odb臋dzie si臋 w naszej Bursie dyskoteka, na kt贸r膮 mamy przyjemno艣膰 zaprosi膰 dziewcz臋ta z zaprzyja藕nionej Bursy Szkolnej nr 1. Zabawa przewidywana jest od 20.00 - 22.30. Serdecznie zapraszamy.