Komunikat

Drodzy wychowankowie wasi wychowawcy cały czas pracują. Kto jeszcze nie jest na liście kontaktowej FB proszę wysłać zaproszenie. Nie traćcie z nami kontaktu - pozostańmy na łączach.

Pan Pedagogg Jakub Czarkowski i psycholog Maciej Frasunkiewicz prowadzą konsultacje on−line: adresy e−konsultacji dostępne po zalogowaniu na nasz Bursowy FB

Pozdrawiamy wasi ulubieni wychowawcy i zapraszamy do wspolnej zabawy.

Komunikat

Komunikat

Na podstawie  Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku i dalszych nowelizacji - wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona wirusa Bursa Szkolna nr 4 czasowo ogranicza swoją działalność.

Powrót wychowanków do Bursy (o ile przerwa w działalności szkół i placówek nie zostanie przez MEN przedłużona) nastąpi 14 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 16.00.

Dalsze informacje można uzyskać pod numerem dyżurnym wychowawców 515-315-536 lub fb placówki.

Jeśli ktoś musi przyjechać po swoje przedmioty niezbędne do dalszej zdalnej kontynuacji nauki, może je odebrać do piątku 27 III w godz 9-15. Proszę zgłosić się na portiernię. Proszę o przyjeżdżanie tylko osób zdrowych, bez objawów przeziębienia lub w maseczce ochronnej. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość jeśli nie będziecie wpuszczani grupowo na teren placówki.

Proszę o potraktowanie tego czasu poważnie. W tym okresie tylko konsekwentne przestrzeganie założonych zasad i procedur pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza służbom medycznym.

Zostańcie zdrowi w domu

Piotr Iwiński

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4

Komunikat

Na podstawie  Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Bursa Szkolna nr 4 czasowo ogranicza swoją działalność.

Powrót wychowanków do Bursy (o ile przerwa w  działalności szkół i placówek nie zostanie przez MEN przedłużona) nastąpi 25 marca 2020 r. (środa) od godz. 16.00.

Dalsze informacje można uzyskać pod numerem dyżurnym wychowawców lub fb placówki.

Proszę o potraktowanie tego czasu poważnie. W tym okresie tylko konsekwentne przestrzeganie założonych zasad i procedur pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza służbom medycznym.

Pozdrawiam

Piotr Iwiński

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 4

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy
naszego Kolegę


Adama Andrzejewskiego


wychowawcę Bursy Szkolnej nr 4.
Odszedł od nas przedwcześnie.
Łączymy się w smutku z Jego
Najbliższymi
Cześć Jego pamięci!
Dyrektor Bursy, pracownicy, wychowankowie.

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

informujemy że wydrukowany i podpisany przez pełnoletniego kandydata lub rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy wraz z załącznikami i potwierdzeniem przyjęcia do warszawskiej szkoły można składać w sekretariacie bursy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 do dnia 19 lipca 2019.

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Rekrutacja 2019/2020

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do burs, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona systemu rekrutacyjnego

REKWALIFIKACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W terminie od dnia 17 kwietnia godz 9 do dnia 26 kwietnia godz 16 należy składać w sekretariacie bursy wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich wychowanków deklaracje kontynuacji pobytu w bursie w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje mogą składać tylko obecni mieszkańcy placówki. Nie złożenie dokumentu w terminie skutkuje brakiem zagwarantowania miejsca w bursie na rok szkolny 2019/2020 i w przypadku chęci zamieszkania ponowny udział w rekrutacji. Druki deklaracji poniżej.

Podanie wychowanka dororosłego

Podanie wychowanka niepełnoletniego

Uwaga: Dokument dwustronny. Należy podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca 2017

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 zgodnie z harmonogramem. Zasady są takie same jak podczas zakończonej rekrutacji podstawowej.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona Systemu rekrutacyjnego.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Wymiana drzwi wewnętrznych"

Wyniki przetargu: pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

"Wymiana drzwi wewnętrznych"

Informacjia na temat przetargu: pdf

Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ogłoszenia nr 516927-N-2017 z dnia 2017-05-25 zadane dn. 01.06.2017 informujemy, że:
 1. Kolor drzwi Ral na I piętrze to 8003, natomiast na parterze 8002.
 2. Obiekt należy zakwalifikować jako budynek zbiorowego zamieszkania: 113 PKOB - należy zastosować odpowiednią stawkę VAT zgodnie z Ustawą o Vat.

Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ogłoszenia nr 516927-N-2017 z dnia 2017-05-25 zadane dn. 30.05.2017 informujemy:
 1. Ilość zamawianych drzwi: 32 szt drzwi pełnych jednoskrzydłowych, kolorem i wyglądem nawiązujących do drzwi zamontowanych na I piętrze – wizja lokalna, 2 szt drzwi przeszklonych pełnych jednoskrzydłowych, 1 szt. Drzwi pełnych przeszklonych dwuskrzydłowych – nawiązujących wyglądem do drzwi świetlicy głównej. Wymiary – oczekujemy wizji lokalnej.
 2. Drzwi nie muszą spełniać wymagań przeciwpożarowych i antywłamaniowych.
 3. Kolor i rodzaj wykończenia drzwi, - nawiązujący do drzwi z I piętra.
 4. Ościeżnice - nawiązujący do drzwi z I piętra, posiadające co najmniej 6 wąsów mocujących o długości nie mniejszej niż 15 cm.
Jednocześnie informujemy o błędnym działaniu systemu informatycznego BZP, skutkiem czego zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 9149-2017 z dnia 30 maja 2017 dotyczącym zapisów: "Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informujemy, że na skutek awarii systemu informatycznego obsługującego portal BZP publikujemy zmianę w ogłoszeniu nr 516927-N-2017: https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=d1ea02a8-969b-439c-802f-af44321637ae&path=2017%5c5%5c20170530%5c90149_2017.html

Ogłoszenie o przetargu

"Wymiana drzwi wewnętrznych"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

DNI BURSY

W terminie od 6 do 8 czerwca 2017 zapraszamy do udziału w obchodach dni naszej Bursy.
W programie:
 • 6 czerwca godz. 18 - koncert zespołu A QUINTO VIVO na dzień dziecka
 • 7 czerwca godz. 19 - uroczysta kolacja w formie grilla
 • 8 czerwca - koncert zespołu, złożonego z wychowanków naszej placówki
Serdecznie zapraszamy wszystkich wychowanków do aktywnego udziału w wydarzeniach.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r:

Bursa Szkolna nr 4 planuje udzielenie 1 zamówienia publicznego w roku 2017.
 1. Przedmiotem zamówienia będzie wymiana drzwi wewnętrznych w budynku bursy.
 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 3. Przewidywany tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
 4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: 2 kwartał

Rekrutacja 2017

W serwisie Biura Edukacji zostały zamieszczone zasady rekrutacji do burs, harmonogram dla kandydatów oraz informacja o adresie systemu dla kandydatów.
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

INFORMACJA

Dyrektor Bursy przyjmuje w sprawie odwołań i zapytań związanych z rekrutacją dodatkową dnia 30.08.2016 w godzinach 17:00-19:00 oraz 31.08.2016 w godzinach 11:00-14:00.

Rok Szkolny 2016/2017

Informujemy ze w związku ze zmianami w Ustawie o systemie oświaty oraz zarządzeniem NR 890/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę do dnia 1 września 2016 roku w Bursie Szkolnej nr 4 obowiązywać będzie:
 • miesięczna opłata za pobyt 185 zł (pokoje 3-4 osobowe)
 • dzienna stawka za wyżywienie 17 zł
Zasady ubiegania się o zniżki i zwolnienia pozostają bez zasadniczych zmian o szczegółach można uzyskać informacje u pedagoga bursy.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w dniach 25 - 30 sierpnia 2016 według harmonogramu dostępnego na stronie Biura Edukacji ( http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy/10811_rekrutacja-uzupelniajaca-w-bursach-25-30-sierpnia-2016). Oferujemy 23 miejsca dla chłopców. Zachęcamy do rejestracji i składania dokumentów.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Wymiana węzła cieplnego"

Wyniki przetargu: pdf

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów przyjętych do Bursy Szkolnej nr 4

Działając na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Rozdział 2a „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek oraz Zasad postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017, komisja rekrutacyjna ustaliła następującą listę kandydatów przyjętych do Bursy Szkolnej nr 4 (lista nie uwzględnia wychowanków kontynuujących).

Lp. Imię Nazwisko
 1. Damian Apostoluk
 2. Maciej Błaszczyk
 3. Aleksander Giziński
 4. Adam Gumulak
 5. Michał Hyła
 6. Michał Jodłowski
 7. Jakub Kapusta
 8. Bartosz Kotowski
 9. Marcin Książek
 10. Szymon Kurach
 11. Mateusz Małachowski
 12. Mikołaj Mroczek
 13. Łukasz Ostrowski
 14. Dawid Rakowski
 15. Dawid Rogalski
 16. Jakub Romanowicz
 17. Patryk Seliga
 18. Mikołaj Stankiewicz
 19. Maciej Szczygielski
 20. Bartłomiej Szkop
 21. Marcel Tracz
 22. Martin Zaniewski

Warszawa 2016-08-01

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie
Józef Daukszo

Wyniki rekrutacji

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Bursy Szkolnej nr 4

Działając na podstawie ustawy o systemie oświaty” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) Rozdział 2a „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek oraz Zasad postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na rok szkolny 2016/2017, komisja rekrutacyjna ustaliła następującą listę kandydatów zakwalifikowanych do Bursy Szkolnej nr 4 (lista nie uwzględnia wychowanków kontynuujących).

Lp. Imię Nazwisko
 1. Damian Apostoluk
 2. Maciej Błaszczyk
 3. Mateusz Gacparski
 4. Aleksander Giziński
 5. Adam Gumulak
 6. Michał Hyła
 7. Michał Jodłowski
 8. Jakub Kapusta
 9. Bartosz Kotowski
 10. Marcin Książek
 11. Szymon Kurach
 12. Mateusz Małachowski
 13. Mikołaj Mroczek
 14. Łukasz Ostrowski
 15. Damian Potrzebowski
 16. Dawid Rakowski
 17. Dawid Rogalski
 18. Jakub Romanowicz
 19. Patryk Seliga
 20. MikołajStankiewicz
 21. Maciej Szczygielski
 22. BartłomiejSzkop
 23. Marcel Tracz
 24. Martin Zaniewski
Najniższa liczba punktów: 2.0

Informuję, że potwierdzenie woli zakwalifikowanego kandydata jest warunkiem, by był on przyjęty. Potwierdzenia woli przez kandydatów zakwalifikowanych należy dokonać za pośrednictwem indywidualnego konta elektronicznego
(https://warszawa-bursy.pzo.edu.pl/) do 1 sierpnia do godz. 11.00.

Warszawa 2016-07-28

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Bursy Szkolnej nr 4 w Warszawie
Józef Daukszo

Ogłoszenie o przetargu

"Wymiana węzła cieplnego"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

Wyniki ewaluacji

W miesiącu czerwcu w naszej Bursie odbyła się ewaluacja przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wyniki ewaluacji: pdf

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Odtworzenie murków oporowych oraz remont bramy i elementów ogrodzenia z tyłu budynku"

Wyniki przetargu: pdf

Ogłoszenie o przetargu

"Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na wymianę węzła cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4"

        Zamawiający informuje, że w dniu 10 czerwca 2016r. przetarg nieograniczony na wymianę węzła cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4 został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa prana art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp).
Lista złożonych ofert:
 1. Ahorst Sp. z o.o., ul. Bartosza 7, 05-822 Milanówek – oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 129519 zł
 2. Lemat Sp. z o.o, ul. Notecka 6A, 02-427 Warszawa - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 117720 zł
 3. Gebwell Sp. z o.o., ul. Gdyńska 84, 80-209 Chwaszczyno - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 149040 zł
Na wykonanie w/w zamówienia Zamawiający przeznaczył: 115 000 zł
Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o przetargu

"Odtworzenie murków oporowych oraz remont bramy i elementów ogrodzeniaz tyłu budynku"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

Ogłoszenie o przetargu

"Wymiana węzła cieplnego"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

Ankieta ewalucyjna dla rodziców

Szanowni Państwo zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety online. Jest ona elementem przeprowadzanej właśnie w naszej placówce ewaluacji zewnętrznej.
Ankieta będzie dostępna od dnia 17.05.2016 od godz. 17:00 do 19.05.2016 do godz. 20:00. Kod aktywacyjny dostaniecie Państwo od nas za pośrednictwem wiadomości sms.
Ankieta

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Wymiana drzwi wewnętrznych na I piętrze"

Wyniki przetargu: pdf

Ogłoszenie o przetargu

"Unieważnienie przetargu na wymianę węzła cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4"

        Zamawiający informuje, że w dniu 06 maja 2016r. przetarg nieograniczony na wymianę węzła cieplnego w budynku Bursy Szkolnej nr 4 został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa prana art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp). Lista złożonych ofert:
 1. Instalacje Sanitarne i Gazowe Marek Krysiński, ul. Ks. Jana Sitnika 4 m 19, 01-410 Warszawa - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 88560 zł,
 2. Lemat Sp. z o.o, ul. Notecka 6A, 02-427 Warszawa - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 115020 zł.
 3. Gebwell Sp. z o.o., ul. Gdyńska 84, 80-209 Chwaszczyno - oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 159900 zł
Na wykonanie w/w zamówienia Zamawiający przeznaczył: 80 000 zł Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu przetargu

"Remont ogrodzenia i nawierzchni przed budynkiem"

Wyniki przetargu: pdf

Ogłoszenie o przetargu

"Wymiana węzła cieplnego"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

Ogłoszenie o przetargu

"Wymiana drzwi wewnętrznych na I piętrze"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

Ogłoszenie o przetargu

"Remont dachu budynku głównego i pęknięć w elewacji"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

Ogłoszenie o przetargu

"Remont ogrodzenia i nawierzchni przed budynkiem"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pdf www

INFORMACJA O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT
ZA POBYT W BURSIE OD 1 STYCZNIA 2016

Informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Miasta St. Warszawy nr XXI/423/2011 z dnia 25.08.2011 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r., miesięczna opłata za pobyt w bursie w okresie od stycznia do czerwca 2016 wynosić będzie 186,85 zł. Stawka żywieniowa pozostaje bez zmian.

Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy kandydatów oraz ich rodziców do odwiedzenia naszej Bursy podczas dni otwartych! Czekamy na Was 23 i 24 czerwca w godzinach od 12 do 19. Będziecie mogli:
 • porozmawiać z Dyrekcją, wychowawcami i pracownikami Bursy,
 • obejrzeć pokoje, stołówkę, bibliotekę, siłownię i inne pomieszczenia,
 • uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.
Do zobaczenia!

Prawo jazdy

Młodzieżowa Rada Bursy wraz z zaprzyjaźnioną szkołą jazdy "MAX" zapraszają wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy. Każdy wychowanek/wychowanka Bursy otrzyma zniżkę - koszt kursu wynosi jedynie 1190 zł. Zajęcia teorii odbywać się będą w naszej Bursie. Jedynym warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 17 lat i 9 miesięcy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy:)
Zapisy zbierane będą w pokojach wychowawców 26 i 204.

Dyskoteka

W dniu 19.03.2014 odbędzie się w naszej Bursie dyskoteka, na którą mamy przyjemność zaprosić dziewczęta z zaprzyjaźnionej Bursy Szkolnej nr 1. Zabawa przewidywana jest od 20.00 - 22.30. Serdecznie zapraszamy.