Samorząd Bursy Szkolnej nr 4
 1. Żak Hubert- Przewodniczący
 2. Możdżonek Marcin- z-ca przewodniczącego
 3. Dawid Pyrkowski– Skarbnik
 4. Paweł Niciński– kronikarz
Młodzieżowa Rada Bursy
 1. Paweł Włodarczyk
 2. Michał Rogoziński
 3. Gracjan Sokołowski
 4. Karol Podliński
 5. Kamil Świerek
 6. Konrad Zaklika
 7. Karol Chrustowski
 8. Szymon Sokołowski
 9. Ernest Dzięcioł
 10. Sebastian Milewski
 11. Jakub Kapczyński
 12. Bartek Świniarski
 13. Konrad Grabowski
 14. Kacper Kardaś
 15. Marcin Michalak
 16. Hubert Kaliszewski
Opiekunowie Młodzieżowej Rady Bursy
 • Beata Łaskawska
 • Jerzy Kowalewski
Plan Pracy Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2013/2014
 1. Propagowanie właściwej atmosfery wśród wychowanków w Bursie Szkolnej nr 4.
 2. Propagowanie i wspieranie samopomocy koleżeńskiej w nauce.
 3. Przejecie przez Młodzieżową Radę Bursy kluczy do kuchni oraz do pralni. Nadzorowanie i udostępnianie kluczy.
 4. Organizowanie imprez na terenie naszej bursy:
  • dnia edukacji narodowej
  • uroczyste obchody 20-lecia Bursy
  • gospodarowanie i nadzór nad pomieszczeniami ogólnodostępnymi- pralnia i kuchnia
  • wieczorki filmowe
  • wyjścia na łyżwy
  • dyskoteki
  • wyjścia na zawody sportowe
  • wyjścia do teatru
  • andrzejki (przygotowanie wróżb i zorganizowanie wieczorku)
  • mikołajki
  • wspólna wigilia z pracownikami naszej bursy
  • wymiana i zwiedzanie innych burs
  • przeprowadzenie konkursu czystości
 5. Reprezentowanie kolegów poza terenem bursy, na konkursach, olimpiadach itp.
 6. Reprezentowanie postulatów młodzieży do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Bursy.
 7. Udział w Radach Pedagogicznych na zaproszenie Dyrektora Bursy.
 8. Zorganizowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego.
 9. Zorganizowanie pożegnalnego wieczorku maturzystów.
 10. Wykonywanie prac społeczno-użytecznych na terenie bursy i poza nią.
 11. Stworzenie kącika ekologicznego w p. 230, nadzorowanie akwarium.