Młodzieżowa Rada Bursy
 1. Michał Wasiak- Przewodniczący
 2. Maja Skibska- z-ca przewodniczącego
 3. Arsen Popych
 4. Eliza Budyta
 5. Alicja Rozmanowska
p. Sławomir Federowicz: opiekun Młodzieżowej Rady Bursy

Plan Pracy Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2013/2014
 1. Propagowanie właściwej atmosfery wśród wychowanków w Bursie Szkolnej nr 4.
 2. Propagowanie i wspieranie samopomocy koleżeńskiej w nauce.
 3. Przejecie przez Młodzieżową Radę Bursy kluczy do kuchni oraz do pralni. Nadzorowanie i udostępnianie kluczy.
 4. Organizowanie imprez na terenie naszej bursy:
  • dnia edukacji narodowej
  • uroczyste obchody 20-lecia Bursy
  • gospodarowanie i nadzór nad pomieszczeniami ogólnodostępnymi- pralnia i kuchnia
  • wieczorki filmowe
  • wyjścia na łyżwy
  • dyskoteki
  • wyjścia na zawody sportowe
  • wyjścia do teatru
  • andrzejki (przygotowanie wróżb i zorganizowanie wieczorku)
  • mikołajki
  • wspólna wigilia z pracownikami naszej bursy
  • wymiana i zwiedzanie innych burs
  • przeprowadzenie konkursu czystości
 5. Reprezentowanie kolegów poza terenem bursy, na konkursach, olimpiadach itp.
 6. Reprezentowanie postulatów młodzieży do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Bursy.
 7. Udział w Radach Pedagogicznych na zaproszenie Dyrektora Bursy.
 8. Zorganizowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego.
 9. Zorganizowanie pożegnalnego wieczorku maturzystów.
 10. Wykonywanie prac społeczno-użytecznych na terenie bursy i poza nią.
 11. Stworzenie kącika ekologicznego w p. 230, nadzorowanie akwarium.