Pomoc materialna dla mieszkańców Bursy Szkolnej nr 4

Dokumenty, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłat za bursę:
  1. Podanie, z opisem sytuacji materialnej rodziny i informacją o liczbie członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
  2. Zaświadczenie o dochodzie na jedną osobę uzyskiwanym przez rodzinę wystawione przez OPS lub oświadczenie rodziców potwierdzone przez OPS.
Dokumenty, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłat za wyżywienie:
  1. Podanie, z opisem sytuacji materialnej rodziny i informacją o liczbie członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
  2. Zaświadczenie o dochodzie na jedną osobę uzyskiwanym przez rodzinę wystawione przez OPS lub oświadczenie rodziców potwierdzone przez OPS.
  3. Pisemną odmowę dofinansowania wyżywienia wydaną przez MOPS lub GOPS.
O pokrycie opłaty za całościowe wyżywienie lub obiady można starać się w miejskich lub gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Druk zaświadczenia o dochodzie na jedną osobę w rodzinie.

UCHWAŁA NR XXI/423/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę

USTAWA z 12.03.2004 o pomocy społecznej w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 17.07.2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej