Rada Pedagogiczna

Dyrektor Bursy Szkolnej nr. 4: dr Jakub Jerzy Czarkowski
v-ce Dyrektor: Kamila Janczewska

Pracownicy Pedagogiczni:
p. Piotr Iwiński - wychowawca gr. I
p. Jerzy Kowalewski - wychowawca gr. II
p. Emil Macheta - wychowawca gr. III, pedagog
p. Tomasz Wydra - wychowawca gr. IV
p. Beata Łaskawska - wychowawca gr. V
p. Józef Daukszo - wychowawca
p. Wojciech Łapiński - wychowawca
p. Sławomir Federowicz - wychowawca
p. Witold Kosiński - wychowawca
p. Marzena Małaszkiewicz - wychowawca
p. Maciej Frasunkiewicz - psycholog