Rada Pedagogiczna

Dyrektor Bursy Szkolnej nr. 4: Piotr Iwiński
v-ce Dyrektor: Jerzy Kowalewski

Pracownicy Pedagogiczni:
p. Grażyna Chmielecka - wychowawca gr. I
p. Maciej Frasunkiewicz - wychowawca gr. II, psycholog
p. Emil Macheta - wychowawca gr. III,
p. Sławomir Federowcz - wychowawca gr. IV
p. Witold Kosiński- wychowawca gr. V
p. Józef Daukszo - wychowawca
p. Wojciech Łapiński - wychowawca
p. Kamila Janczewska - wychowawca
p. Beata Łaskawska - wychowawca
p. Marzena Małaszkiewicz - wychowawca

p. Janusz Kłoniecki - wychowawca

p. Jakub Czarkowski - pedagog