Rada Pedagogiczna

Dyrektor Bursy Szkolnej nr. 4: Piotr Iwiński
v-ce Dyrektor: Kamila Janczewska

Pracownicy Pedagogiczni:
p. Witold Kosiński- wychowawca gr. I
p. Grażyna Chmielecka - wychowawca gr. II
p. Dominika Makowska - wychowawca gr. III
p. Sławomir Federowcz - wychowawca gr. IV
p. Emil Macheta - wychowawca gr. V,
p. Jakub Czarkowski - pedagog
p. Maciej Frasunkiewicz - psycholog
p. Jerzy Kowalewski - wychowawca
p. Agnieszka Makowska - wychowawca
p. Joanna Orluta - wychowawca
p. Janusz Kłoniecki - wychowawca
p. Wojciech Łapiński - wychowawca
p. Andrzej Janiszek - wychowawca