Rekrutacja uzupełniająca 2017

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 zgodnie z harmonogramem. Zasady są takie same jak podczas zakończonej rekrutacji podstawowej.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona Systemu rekrutacyjnego.

Dokumenty 2017

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów, które należy złożyć w dniu przyjęć do bursy na rok szkolny 2017/2018.
Druki można będzie również uzyskać w sekretariacie i wypełnić na miejscu.
W przypadku wychowanka niepełnoletniego wymagany jest podpis rodziców/opiekunów.