REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

informujemy że wydrukowany i podpisany przez pełnoletniego kandydata lub rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego wniosek o przyjęcie do bursy wraz z załącznikami i potwierdzeniem przyjęcia do warszawskiej szkoły można składać

REKWALIFIKACJA

Należy składać w sekretariacie bursy wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich wychowanków deklaracje kontynuacji pobytu. w bursie w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje mogą składać tylko obecni mieszkańcy placówki. Nie złożenie dokumentu w terminie skutkuje brakiem zagwarantowania miejsca w bursie na rok szkolny. i w przypadku chęci zamieszkania ponowny udział w rekrutacji. Druki deklaracji poniżej.

Podanie wychowanka dororosłego

Podanie wychowanka niepełnoletniego

Uwaga: Dokument dwustronny. Należy podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Zasady są takie same jak podczas zakończonej rekrutacji podstawowej.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona Systemu rekrutacyjnego.

Dokumenty

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów, które należy złożyć w dniu przyjęć do bursy na rok szkolny.
Druki można będzie również uzyskać w sekretariacie i wypełnić na miejscu.
W przypadku wychowanka niepełnoletniego wymagany jest podpis rodziców/opiekunów.