REKWALIFIKACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W terminie od dnia 17 kwietnia godz 9 do dnia 26 kwietnia godz 16 należy składać w sekretariacie bursy wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich wychowanków deklaracje kontynuacji pobytu. w bursie w kolejnym roku szkolnym. Deklaracje mogą składać tylko obecni mieszkańcy placówki. Nie złożenie dokumentu w terminie skutkuje brakiem zagwarantowania miejsca w bursie na rok szkolny 2019/2020. i w przypadku chęci zamieszkania ponowny udział w rekrutacji. Druki deklaracji poniżej.

Podanie wychowanka dororosłego

Podanie wychowanka niepełnoletniego

Uwaga: Dokument dwustronny. Należy podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.

Rekrutacja uzupełniająca 2017

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 zgodnie z harmonogramem. Zasady są takie same jak podczas zakończonej rekrutacji podstawowej.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/bursy

Strona Systemu rekrutacyjnego.

Dokumenty 2017

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów, które należy złożyć w dniu przyjęć do bursy na rok szkolny 2017/2018.
Druki można będzie również uzyskać w sekretariacie i wypełnić na miejscu.
W przypadku wychowanka niepełnoletniego wymagany jest podpis rodziców/opiekunów.